Home About us Contact
Hotline : 093-860-6661, 090-994-2305 Office : 02-322-4015

 
 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

269747

Bliss104travel.com
http://www.instagram.com/bliss104travel
เพิ่มเพื่อน
bliss104travel@gmail.com
Hotline : 093-860-6661, 090-994-2305
Office : 02-322-4015


เฉิงตู จิ่วจ้ำยโกว 5 วัน 3 คืน

เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองชวนจู่ เมืองชวนจู่-ร้านใบชา-เฉิงตู-ถนนโบราณจิ่งหลี่
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
สถานที่ : China
ราคาเริ่มต้น : 19,900

อู่ตะเภา เกาะไหหลำ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

บินตรงสู่ เมืองซานย่า เมืองทางตอนใต้สุดของมณฑลไหหลา นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน เทียนหยาไหเจี่ยว ขึ้นชื่อว่าสุดหล้าเส้นขอบฟ้าจรดกับทะเล อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
กำหนดการเดินทาง : 14-17 ก.ค./,04-07,11-14,18-21,25-28 ส.ค. 61
สถานที่ : China
ราคาเริ่มต้น : 11,900

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง

เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลัง คาโลกแห่ง อิน โดจีน เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม่งดำ เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำ ตกสี้งินเป้นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ : Vietnam
ราคาเริ่มต้น : 12,900

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟควำมเร็วสูง

ชมกำแพงเมืองจีน สิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความวิจิตรงของสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กงวังหลวงที่เป็นจุดกำเนิดศูนย์กลางอำนาจของจีน
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - พฤษจิกายน 2561
สถานที่ : China
ราคาเริ่มต้น : 22,900

เวียดนามเหนือ มอคโช

ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม่งดำ ชมชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเขา ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน ชมมอคโช
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - กุมภาพันธุ์ 2562
สถานที่ : Vietnam
ราคาเริ่มต้น : 12,900

Discover Turkey 10 วัน 7 คืน

เที่ยวอิสตัน บูล(Istanbul)ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพธภัณฑ์ ฮาเยีย โซเฟีย(Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส(City of Ephesus มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ : Turkey
ราคาเริ่มต้น : 31,900

SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6D4N

ชม พิพิธภั ฑณ์สั ตว์ น้าชิโมโนเซกิ ที่ซึ่ งแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่อื่นๆ ชมวิวสะพานสึโนะชิมะที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูเข้ากับเกาะทสึโนะชิมะ ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริมีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า100 เมตร
กำหนดการเดินทาง : 14 – 19 กันยายน/28 ก.ย. – 03 ต. ค./12 – 17,26 – 31 ตุลาคม 2561
สถานที่ : Japan
ราคาเริ่มต้น : 53,900

เฉิงตู จิ่วจ้ำยโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว(รวมรถประจาอุทยาน)-จิ่วจ้ายโกว-เมืองชวนจู่ เมืองชวนจู่-ผ่านชมกาแพงเมืองดบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-เฉิงตู-ร้านยางพาราศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้า
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
สถานที่ : China
ราคาเริ่มต้น : 25,900

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง สุดมันส์ที่ Ha Long Park 1

ล่องเรือ ชมความงามตามธรรมชาติ ของ อ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า หรือถ้ำสวรรค์ ของ หินงอกหนย้อยมากมาย สวนสนุก Ha Long Park สวนสนุกแห่งใหม่ที่ฮาลอง นั่งกระเช้า 2 ชั้นข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดของใลก
กำหนดการเดินทาง : กันยายน - มกราคม 2562
สถานที่ : Vietnam
ราคาเริ่มต้น : 11,900

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

เมืองฮานอย มีความหมายว่า“เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดง ที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืน ดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืองฮานอย เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลัง คาโลกแห่ง อินโดจีน
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - มกราคม 2562
สถานที่ : Vietnam
ราคาเริ่มต้น : 13,900

มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

ชมพระตาหนักไม้สักชเวนานดอว์(Golden Palace Monastry) สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
กำหนดการเดินทาง : 26-29 ก.ค./2-5, 10-13,16-19, 23-26 ส.ค./6-9, 13-16, 27-30 ก.ย. 61
สถานที่ : Myanmar
ราคาเริ่มต้น : 14,900

Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด

ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักด์ของพม่า ) ขอพรเทพทัน ใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรที่ วัด พระเขี้ยวแก้ว
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2561
สถานที่ : Myanmar
ราคาเริ่มต้น : 4,991